Stop the slideshow

Nuttige straf

De veroordeelde werkt kosteloos voor de gemeenschap gedurende 20 tot 300 uur.

Op het einde van mijn werkstraf hebben de mensen met wie ik werkte mij gezegd dat zij zonder mij de klus nooit geklaard zouden hebben.
Jan, veroordeeld tot 80 uur werkstraf

Contact met anderen

Er kunnen positieve relaties ontstaan tussen de veroordeelde en de werkplaatsen

Het contact met een andere leefwereld stemt tot nadenken. Je bent vaak bezig met jezelf en vergeet soms dat anderen anders denken.
Els,veroordeeld tot 20 uur werkstraf

Betrokken gemeenschap

De prestatieplaatsen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de werkstraf. De werkstraf krijgt betekenis in de prestatieplaatsen.

Ik kreeg de kans om me te bewijzen. Ik ben een echte klusser en dat werd geapprecieerd. Reïntegratie in de maatschappij is opnieuw een kans krijgen.
Piet, veroordeeld tot 250 uur werkstraf

Actieve veroordeelde

Het presteren van de uren die de rechter oplegt vraagt een persoonlijke inspanning.

Ik ben mij bewust geworden van mijn stommiteiten. Daarenboven bood die werkstraf me structuur in mijn leven waardoor ook de relatie met mijn vrouw verbeterde.
Roel, veroordeeld tot 150 uur werkstraf

U stelt binnen uw dienst personen te werk die veroordeeld zijn tot een werkstraf, hetgeen een economisch voordeel betekent.

U vervult een centrale rol in de uitvoering van die straffen, uw medewerking zal waardevol zijn.

U stelt de veroordeelde in staat om positieve sociale relaties aan te gaan die een impact zullen hebben op zijn (re)socialisatie.

Brochure werkstraf

25/10/2013

Jaarverslag Directoraat Generaal Justitiehuizen

25/10/2013

De Werkstraf

Elk jaar worden bijna 10.000 personen veroordeeld tot een aantal uren werkstraf.

De veroordeelde personen moeten werken in openbare diensten, vzw's of stichtingen, onder toezicht van de probatiecommissies.

756.745 Uren werkstraf werden uitgevoerd in 2013.

De maatschappij en de veroordeelde personen hebben daar belang bij.

Via de prestatieplaatsen haalt ook de maatschappij voordeel uit het werk van de werkgestrafte.

De personen veroordeeld tot het uitvoeren van een werkstraf hebben de mogelijkheid om zich nuttig te voelen, om positieve relaties aan te gaan in de gemeenschap, om waarden te ontdekken en om opnieuw een structuur te vinden.  Bovendien kunnen zij hun reguliere tewerkstelling behouden, hetgeen de kans op het schadeloosstellen van de slachtoffers verhoogt.

Enkele cijfers

opstart in
2002
80%
werkstraffen volledig uitgevoerd
71
steden of gemeenten die worden gesubsidieerd voor de tenuitvoerlegging van de werkstraffen
81.000
uitgesproken werkstraffen tussen
2002 en 2012

Laatste nieuwsberichten

10.07
Wijzigingen van het artikel 69 van de wet van 30 maart 1994

De bijzondere wetten van de zesde staatshervorming voorzien niet in de overdracht van de middelen van het globaal plan waarmee gemeenten/steden worden gesubsidieerd in het kader van de uitvoering van straffen en maatregelen.
 
Dit betekent dat de federale overheid ook in de toekomst bevoegd zal blijven voor de uitbetaling van de subsidies aan de gemeenten en dat de subsidieovereenkomsten getekend zullen blijven worden door de Minister van Justitie.
 

10.07
Zesde staatshervorming

De informatie op deze site behoort tot de bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar de gemeenschappen, gewesten of gemeenschapscommissies werd overgedragen.

De bestaande regelgeving blijft van kracht tot een gemeenschap of een gewest over wijzigingen of  nieuwe regels beslist.

 

Algemene informatie over de zesde staatshervorming

02.07
Werkplaatsen voor werkgestraften krijgen nu ook vergoeding voor de kosten
Ieder jaar worden bijna 10.000 personen veroordeeld tot het uitvoeren van een autonome werkstraf.  Deze veroordeelden moeten een werkstraf verrichten binnen openbare diensten, vzw’s of stichtingen.
Het actieplan van de Minister omtrent de werkstraf  voorzag in een gedeeltelijke terugbetaling van de kosten voor de prestatieplaatsen.