Een aparte straf, een straf apart

Nuttige straf

De veroordeelde werkt kosteloos voor de gemeenschap gedurende 20 tot 300 uur.

Actieve veroordeelde

De veroordeelde levert een persoonlijke inspanning door te werken gedurende alle uren die door de rechter zijn uitgesproken.

Hij zet zijn school- of beroepsactiviteiten voort.

Hij behoudt zijn huisvesting en zijn familiale banden.

Hij voert zijn straf uit tijdens zijn vrije tijd; zijn vrije tijd wordt dus verminderd.

Betrokken gemeenschap

De prestatieplaatsen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de werkstraf. De werkstraf neemt een aanvang en is zinvol in de prestatieplaatsen.

Contact met andere

Er kunnen positieve relaties ontstaan tussen de veroordeelden en de werkplaatsen.