Waarom een prestatieplaats worden?

Waarom een prestatieplaats worden?

U stelt binnen uw dienst personen te werk die veroordeeld zijn tot een werkstraf, hetgeen een economisch voordeel betekent.

U vervult een centrale rol in de uitvoering van die straffen, uw medewerking zal waardevol zijn.

U stelt de veroordeelde in staat om positieve sociale relaties aan te gaan die een impact zullen hebben op zijn (re)socialisatie.

Vragen

Contacteer de coördinator alternatieve gerechtelijke maatregelen (coördinator AGM) van het justitiehuis van uw arrondissement. De coördinator AGM zal nagaan of u aan de voorwaarden voldoet en hij zal al uw vragen beantwoorden.

 

Om uw rol van prestatieplaats tot een goed einde te brengen, staat u er niet alleen voor. U kan rekenen op de ondersteuning van de omkaderingsdienst alternatieve gerechtelijke maatregelen (dienst AGM) en van de justitieassistent. Zij zullen erop toezien dat zij in uw werkplaats enkel werkgestraften plaatsen die geschikt zijn voor uw werkplaats. Zij zullen rekening houden met uw opmerkingen en met uw opvangritme. U bent trouwens niet verplicht om permanent werkgestraften op te vangen. Het is voor u ook mogelijk om een prestatie te beëindigen indien die slecht verloopt.

De omkaderingsdienst AGM en de justitieassistent ondersteunen u tijdens de volledige uitvoering van de straf. In geval van moeilijkheden reageren zij.

U stelt binnen uw dienst personen te werk die veroordeeld zijn tot een werkstraf, hetgeen een economisch voordeel betekent.

U vervult een centrale rol in de uitvoering van die straffen, uw medewerking zal waardevol zijn.

U stelt de veroordeelde in staat om positieve sociale relaties aan te gaan die een impact zullen hebben op zijn (re)socialisatie.

Tijdens zijn werkstraf verricht de veroordeelde bijvoorbeeld:

- werkzaamheden inzake onderhoud en verwerking (schilderen, metselen, tuinieren);

- werkzaamheden inzake milieubeheer en duurzame ontwikkeling (onderhoud van de groene zones of van de stranden, opruimen van kreupelhout, snoeien, herbebossen);

- werkzaamheden inzake hernieuwing van het patrimonium (herstellen van openbare gebouwen, verwijderen van graffiti);

- administratief werk (klassering, archivering, opzoeken van documenten);

- hulp aan personen (begeleiding van gehandicapten, animatie van ouderen);

- solidariteitsacties (sorteren en uitdelen van kledij, uitdelen van maaltijden aan daklozen);

- onthaal (telefooncentrale, administratieve inlichtingen).